NEMZETI VESE PROGRAM INFORMÁCIÓ

INFO@VESEBETEGSEG.HU

Vesetranszplantáció gyerekeknél

Nephrológus szakértők szerint újabban a korábbinál betegebb gyerek-populáció kerül a művese állomásokra.

A végállapotú veseelégtelenség gyerekkorban ritka állapot - Magyarországon évi 8-12 új eset fordul elő. Kialakulásáért egyaránt felelhet örökletes (veleszületett fejlődési rendellenesség, genetikai károsodás) vagy szerzett (pl. immun-autoimmun) betegség. Érintett lehet csecsemő is, bár általában a serdülőkor idejére lesz - az addig valamelyest még kompenzálni képes - vese működése végképp elégtelen. Ezen állapot, az 1960-as évek közepéig, egyértelműen a beteg korai halálát jelentette. A fejlett országokban a 70-es évek elejétől induló gyerek-nephrológiai centrumokban a vesepótló kezelés különféle módozatainak bevezetésével egyre jobb eredmények születtek a kicsik életben tartása és szociális rehabilitációja terén.

A hazai gyermeknephrológiai specializálódás idején történt pár heroikus próbálkozás a peritoneális dialízis bevezetése során is, ám - részben a hazai ipar technikai fejletlensége, részben a Nyugatról importálható felszerelés nagy költségei miatt, átmeneti sikerrel járó esetek után - csak a 80-as évek közepétől nyílt lehetőség a hemo- (HD), majd a peritoneális dialízis (PD) rendszerszerű bevezetésére. Elsőként Szegeden (1980), majd Budapesten (1985) és a többi vidéki centrumban (Debrecen, Miskolc, Pécs) indult gyerek-művesekezelés. Az állomások gyorsan megteltek. Eleinte csak HD-re volt lehetőség, a hasűri PD „gyerekcipőben” járt, hiányzott hozzá a korszerű, biztonságos felszerelés.

A gyermekkori veseátültetés (NTx) – néhány alkalomszerű próbálkozást követően – szintén ekkoriban vált rendszeres eljárássá. Bár a dialízálás indulását követően volt néhány sikeres gyermek-veseátültetés, az új, frissen diagnosztizált betegek száma folyamatosan meghaladta az átültetettekét, így a művese állomások hosszú ideig telt házzal működtek. Pedig ez a kezelés a gyerek testi-szellemi fejlődése szempontjából sem optimális. A dialízisen töltött idővel arányosan nő a szív-érrendszeri megbetegedések kockázata. Ez felnőttnél is súlyos probléma, kicsinél hatványozottan az. Több - gyerekkora óta dializált - fiatal felnőtt vesztette életét súlyos érelmeszesedés, hirtelen szívhalál miatt. Ezért is került egyre inkább előtérbe a korai átültetés (a nemzetközi gyakorlatban a 90-es évek közepétől) – ennek a szemléleti váltásnak következtében külföldön, a korszerű, nagy kapacitású gyermek-művese állomások akkoriban már alig kezeltek beteget, ui. rövid időn belül megtörtént az átültetés.

A 2000-es évek elejétől kezdve hazánkban is egyre jobban érvényesül ez a tendencia, az újonnan kezelésre felvettek számát kezdte meghaladni az átültetés. Ezt segíti, hogy a transzplantációs centrumok próbálják indítani, fejleszteni, népszerűsíteni az élődonoros programokat. Az élő donáció ugyanis optimális feltételeket teremt a veseátültetéshez, az így beültetett vesék sokkal életképesebbek. A műtét időpontja tervezhető, ezért a recipiens (befogadó) számára is ez jelenti a lehető legkedvezőbb megoldást. Fontos az anyagi szempont is – a vese-transzplantáció a dialízisnél olcsóbb. (A műtét és az utána következő első éves kezelés ugyanannyiba kerül, mint az egy éven át folytatott dialízis. Az átültetettek kezelése a következő években pedig töredékét teszi ki a dialízisre fordítottak összegének.)

Nephrológus szakértők szerint újabban a korábbinál betegebb gyerek-populáció kerül a művese állomásokra, említik például azokat a fiatalokat, akik az átültetésnél vizsgált antigénekkel szembeni túlérzékenység miatt veseriadókor nem jöhetnek szóba, vagy akiknél a beültetett vese serdülő-, fiatal felnőttkorra - az alapbetegsége kiújulása, esetleg a krónikus kilökődés miatt - tönkrement. Adott csoportnál már több kísérő betegség állhat fenn (cukorbetegség, magas vérnyomás, érelmeszesedés, szívelégtelenség). Számukra hozhat nagy áttörést az Eurotransplanthoz való csatlakozás, hangsúlyozzák a szakértők. Jóval könnyebb ui. donorra találni, ha szélesebb körből lehet meríteni. Fontos szempont, hogy a vese minél gyorsabban a betegbe kerüljön, mert így valószínűbb, hogy a konzerválás, tárolás során nem károsodik, s tartósan jól működik. Ezt az előnyt kínálja a regionalitás elve, hogy adott régióban kivett vesét – ha van recipiens – „helyben” ültessék be.  

A sikeres transzplantáció egyik eleme, hogy a megelőző gyerekkori vesepótló kezelés, a dialízis eredményes legyen. Másik eleme, a beteg és családja felkészítése az élethosszig tartó együttműködésre, a gyógyszeres kezelés szükségességére. A gyerekkorból a felnőttkorba való átmenet idejére esik ugyanis a kilökődések, az átültetett vesék elvesztésének jelentős hányada. Orvosi tény, hogy a serdülőkori pszichés labilitásnak mekkora szerepe van az egyéb krónikus kórokban (diabéteszben pl.) is. Az alapbetegség alakulására kihatnak a testi, hormonális változások, amelyek a beteg együttműködési készségét is befolyásolják, annak hirtelen megváltozását, elmaradását eredményezve.

Hazánkban é vente mintegy 15 gyereknél van szüksége új vesére. Az OVSZ statisztikája szerint 2009-ben és 2010-ben 9-9 cadaver donoros veseátültetés történt gyermekek esetében. A műtét korlátját jelenti a beültethető szervek napjainkban is igen alacsony száma. Míg az Egyesült Államokban a donorok csaknem ötöde (20%-a) gyerek, addig hazánkban a donoroknak csak alig 4 százaléka 18 éven aluli, derül ki egy felmérésből. A szakemberek többsége egyetért abban, hogy bár még gyerekcipőben járnak a 18 éven aluliak szerv-transzplantációs programjai nálunk, azért a veseátültetés szervezetten működik (felnőtteknél van mód emellett máj-, szív- és hasnyálmirigy-átültetésre is).

Reményre adhat okot egy újabb felfedezés, amely szerint az újszülöttek szervezete még bármilyen vércsoportú idegen szervet képes befogadni. Hosszú ideje ismert, hogy az eltérő vércsoportú szervek kilökődnek a szervezetből. Ám néhány éve egy kanadai sebész (dr. Lori West) felfedezte, hogy a 14 hónapnál fiatalabb recipiensbe, elvileg alkalmatlan szervet is át lehet ültetni, mert bennük még nem alakultak ki a kilökődésért felelős antitestek. E felfedezés előtt meg sem kísérelték az „eltérő” transzplantációt, így sok csecsemő a szervre való várakozás ideje alatt meghalt. Az új eredmény nyomán feltehetően további életeket lehet majd megmenteni.
 


F.E.
Magyar Nephrologiai Társaság Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért Magyar Szervátültetettek Szövetsége B. Braun Diaverum Fresenius Medical Care