NEMZETI VESE PROGRAM INFORMÁCIÓ

INFO@VESEBETEGSEG.HU

Hírek - 2013.

Vese Világnapi programok az országbanMit kell tudni a külföldi gyógykezelés új lehetőségéről

2013.10.25

Nemzeti Kapcsolattartó Pont segíti a határon átnyúló egészségügyi ellátást.


Október 25-e után lehetőség nyílik arra, hogy magyar biztosítottak is kezeltethessék magukat külföldön közfinanszírozott egészségügyi ellátás keretében. Az egyenlő bánásmód elve alapján az Európai Gazdasági Térség bármely tagállamából Magyarországra érkező beteget is el kell látni a határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló uniós irányelv értelmében. A kölcsönös gyógyítás menetét részletező kormányrendelet meghatározza, hogy a külföldi gyógykezelés legfontosabb feltétele, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) csak azokra a kezelésekre ad engedélyt, amelyek ellátása itthon orvosilag indokolt határidőn belül nem biztosítható. Az elsődleges cél továbbra is az, hogy a magyar betegek Magyarországon gyógyuljanak, illetve megtagadható az uniós betegtől az ellátás, ha az veszélyezteti a magyar állampolgárok gyógyítását - foglalta össze a lényeget az MTI.

Nemzeti Kapcsolattartó Pont: információk egy helyen
A határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogi érvényesítésről szóló 2011/24/EU Uniós Irányelvben rögzítetteknek megfelelően az NKP kétirányú honlapon biztosítja a lakosság széles körű tájékoztatását: a magyar állampolgárok a www.eubetegjog.hu, míg a külföldiek a www.patientsrights.hu internetes oldalon kapnak információt többek között a határon átnyúló ellátások igénybevételével kapcsolatos jogokról, a szolgáltatások elérhetőségének feltételeiről, az engedélyezési eljárás menetéről, a szükséges dokumentumok listájáról, a költségek visszatérítéséről, a panasztételi és jogorvoslati lehetőségekről. (A fenti honlapok a www.obdk.hu honlapról közvetlenül is elérhetőek.)

Fentieken túl az NKP ingyenesen hívható telefonos zöld számot (belföldről: 06-80-620-600, külföldről: +36-20-999-0025), postai és elektronikus elérhetőséget, valamint minden kedden angol és német nyelven személyes konzultációt is biztosít az érdeklődőknek.

Az ellátások igénybevételének elősegítése érdekében a Nemzeti Kapcsolattartó Pont a lakosság mellett az egészségügyi szakemberek, szolgáltatók számára is tájékoztatást nyújt, továbbá szorosan együttműködik a többi tagállamban létesített kapcsolattartó ponttal. Az NKP a széleskörű információk és pontos adatok közlését az egészségügyi társszervekkel (OEP, OTH, GYEMSZI, EEKH) kötött stratégiai együttműködés keretében valósítja meg.

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ elkötelezett a határon átnyúló egészségügyi ellátások során a betegjogok érvényesítése és a harmonizációs munka eredményeképpen az irányelvi feladatok ellátása mellett.

Külföldiek gyógykezelése nálunk
Ha egy uniós állampolgár szeretné Magyarországon gyógyíttatni magát, rá is a magyar szabályozási rendszer vonatkozik. Például beutalóval igénybe vehető ellátásnál az uniós betegtől is kérik a beutalót. Elfogadható a külföldi beutaló is, ha abból pontosan kiderül, milyen szolgáltatást szeretne igénybe venni a külföldi. Ha az ellátás jellege nem derül ki a dokumentumból, akkor a szolgáltató kötelezheti a külföldi beteget, hogy magyar nyelvű beutalót hozzon, továbbá a beteg kérésére a szakrendelő köteles egy magyar nyelvű beutalót kiállítani - sorolja a részletes szabályokat a távirati inroda.

Fontos alapelv az is, hogy az uniós beteg nem kerülhet előre a várólistán, és nem is fizethet semmilyen extra díjat azért, hogy őt előbb lássák el, mint a magyar betegeket.

A külföldről jövő állampolgárnak meg kell térítenie a magyarországi ellátást az egészségügyi intézmény számára, amely eldöntheti, hogyan kéri a kifizetést. Kérheti az ellátás ellenértékét előre is, előleget is kérhet, vagy a beavatkozás végén tételes elszámolást nyújt be a betegnek. A külföldi beteg által kifizetett ellátás teljes egészében a szolgáltató bevétele, ebben az esetben az OEP nem vesz részt a "pénzmozgásban", azonban az egészségügyi intézménynek jelenteni kell magát az ellátást az OEP-nek.
Sürgősségi ellátás keretében a bajba jutott külföldit minden esetben el kell látni, de csak addig a mértékig, amíg a közvetlen életveszély el nem hárul.

Magyar beteg külföldön
Ha magyar beteg szeretné gyógyíttatni magát külföldön, ehhez bizonyos esetekben előzetesen engedélyt kell kérnie az OEP-től. Az egészségbiztosító megtagadhatja a külföldi gyógykezelést, ha az adott ellátás itthon is elvégezhető, illetve akkor sem kap zöld utat a beteg a külföldi kezelésre, ha a magyar biztosítónak minőségi aggálya merül fel a külföldi szolgáltatóval szemben.

Az engedélyt minden esetben az OEP adja ki, és az egészségbiztosító téríti meg utólag a gyógykezelés költségét. A rendelet szerint a külföldi ellátást csak abban az esetben téríti meg a biztosító, ha a beteg a magyar egészségbiztosítási törvény hatálya alá tartozik, tehát biztosított vagy egyéb jogon jogosult az ellátások igénybe vételére.

A külföldi szolgáltatónál a betegnek ki kell fizetnie az ellátás költségét, az OEP - ha mindent rendben talál - utólag számol el vele. A külföldi ellátásról a dokumentumokat minden esetben a betegnek kell eljuttatnia az OEP-nek. Ha az ellátás nem haladta meg a 4500 forintot, az OEP nem térít, és elszámolni kizárólag az ellátást költségét fogja, a "járulékos" kiadásokat nem - például utazást, szállást, a beteget kísérő költségét.

Ha valaki például közfinanszírozott külföldi kórházat választ, akár a kiadásai 130 százalékát is megtérítheti az OEP. Ha viszont magánszolgáltatóhoz megy, akkor csak a hazai ellátás térítési díjának mértékéig fizet a pénztár. Amennyiben valakit elutasít az OEP, lehetősége van fellebbezni, illetve méltányossági alapon kérni az uniós gyógykezelést.

Az egészségbiztosító monitorozza a betegáramlást, és azt, hogy milyen típusú ellátásokat vettek igénybe az irányelvben foglaltaknak megfelelően, és ezek költségvetési vonzatát is vizsgálja. Az adatokról havonta jelentést küld az emberi erőforrások miniszterének.

A rendelet előírja, hogy ha a költségek az Egészségbiztosítási Alap, az E-Alap járóbeteg-kasszájának egy százalékát elérik, akkor a kormánynak beavatkozásra van lehetősége.

vesebetegség.hu összeállítás


Magyar Nephrologiai Társaság Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért Magyar Szervátültetettek Szövetsége B. Braun Diaverum Fresenius Medical Care