NEMZETI VESE PROGRAM INFORMÁCIÓ

INFO@VESEBETEGSEG.HU

Hírek

Vese Világnapi programok az országbanA 2015. évi szervdonációs és szervtranszplantációs statisztika

2016.02.08

Az Országos Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs Irodája nyilvánosságra hozta a tavalyi donációs és szervátültetési adatokat.


Az OVSZ 236 donorjelentésből 178 szervkivételi riadót koordinált, amelyek során 562 szervkivétel történt. 2015-ben 705 szervfelajánlás érkezett az Eurotransplantból magyar beteg részére, miközben Magyarország 696 magyar donorszervet ajánlott fel. 2015-ben 1064 szervdonációs földi szállítási feladat során 255 ezer km-t futottak az OVSZ gépjárművek, míg légi szállítást 85 alkalommal kellett igénybe venni.

A tavalyi év során 496 donor és 497 recipiens vércsoport-szerológiai, 2484 komplex immunológiai (20 835 vizsgálat), valamint szervdonoroknál 273 vírus-szerológiai kivizsgálás történt az OVSZ laboratóriumokban.

Az OVSZ működteti a központi transzplantációs várólistákat, amelynek érdekében Transzplantációs Bizottságok közreműködését veszi igénybe. 2015-ben 613 új beteg került várólistára. Az OVSZ nyilvántartást vezet a transzplantációs központok tevékenységeiről, amely az élő és elhalálozott donorok összesített számát, valamint a kivett és átültetett vagy más módon ártalmatlanított szervek fajtáit és mennyiségét tartalmazza.

Ezen tevékenységekről évente jelentést készít, és azt közzéteszi az alábbiak szerint:

    Magyarországon 2015-ben jelentősen emelkedett a májátültetések száma (89 májtranszplantáció a Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinikán).
    A veseátültetések száma 26%-kal emelkedett a Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Sebészeti Intézet Transzplantációs Tanszékén (63 vesetranszplantáció).
    2015-ben elvégezték az első tüdőátültetést Magyarországon, a budapesti Semmelweis Egyetem Mellkassebészeti Klinikáján.

Hazánkban elhunytból (dobogó szívű agyhalottból) és bizonyos szervek esetében élődonorból történhet és történik transzplantációs célú szervkivétel.

Elhunytból történő szervadományozás 2015-ben:
49 kórházból érkezett 236 potenciális donorról jelentés az OVSZ, Szervkoordinációs Iroda donorjelentő zöldszámára. Ezen esetek közül végül 178 megvalósult donáció történt 44 kórházban. 178 donorból 562 szerv került eltávolításra, vagyis egy donorból átlagosan 3,16 szervet távolítottak el átültetés céljából.

2015-ben a legtöbb donorjelentés (19 eset) Miskolcról, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórházból érkezett, és itt történt a legtöbb megvalósult szervdonáció elhunytból, 14 alkalommal.

Amennyiben a megyei donációs adatokat egymillió lakosra számítjuk, össze tudjuk hasonlítani a különböző népességű területek aktivitását. Ki kell emelni Heves Megye aktivitását, ahol 33,2 donor jut egymillió lakosra.

Az agyhalálhoz vezető diagnózisok hátterében agyi érkatasztófa áll az esetek 72%-ában, és 21%-os arányt képvisel a koponya trauma, illetve másodlagos agykárosodás 7%-os gyakorisággal fordult elő.

Élődonoros szervadományozás 2015-ben Magyarországon:
Minden veseátültetést végző egyetemi központban elérhető az élődonoros veseátültetés. Budapest (20), Debrecen (5), Pécs (7) és Szeged (8) összesen 40 élődonoros veseátültetést végzett. Az élődonorok aránya 18,35% az összes magyar szervdonor között.

Szervátültetések Magyarországon 2015-ben:
457 szervátültetés történt elhunyt donorból származó szerv beültetésével, amelyet további 40 élődonoros veseátültetéssel kell kiegészíteni, vagyis összesen 497 szervtranszplantációt végeztek tavaly.
A négy egyetemi centrumban 343 vesét ültettek be. Az élődonoros transzplantációk aránya 11,67% az összes veseátültetés között.
89 májátültetés és 51 szívátültetés történt, míg 13 kombinált vese- és hasnyálmirigy transzplantációt végeztek. Az első magyarországi tüdőátültetés mellett 21 magyar recipiens kapott új tüdőt Bécsben az év során.

Magyarországi szervátültetések az Eurotransplant együttműködés keretei között:
2015-ben 73 vese, 20 máj, 9 szív, tehát összesen 102 donorszerv beültetése történt meg Magyarországon, Eurotransplantból érkezett szerv felhasználásával.

Szervtranszplantációs várólisták Magyarországon:
2015 utolsó napján a választható betegek száma a szervenkénti transzplantációs várólistákon:
    739 beteg vesetranszplantációs várólistán,
    111 beteg májtranszplantációs várólistán,
    40 beteg szívtranszplantációs várólistán,
    11 beteg kombinált vese- és hasnyálmirigy várólistán
    9 beteg tüdőtranszplantációs várólistán.

Forrás: OVSZ
Magyar Nephrologiai Társaság Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért Magyar Szervátültetettek Szövetsége B. Braun Diaverum Fresenius Medical Care