NEMZETI VESE PROGRAM INFORMÁCIÓ

INFO@VESEBETEGSEG.HU

Hírek

Vese Világnapi programok az országbanA VII. ORSZÁGOS PSZICHONEPHROLOGIAI ÉS REHABILITÁCIÓS KONFERENCIÁRÓL

2013.07.01

BESZÁMOLÓ A VII. ORSZÁGOS PSZICHONEPHROLOGIAI ÉS REHABILITÁCIÓS KONFERENCIÁRÓL, VALAMINT A IV. GÁNTI PSZICHOSZOCIÁLIS RESZORTOS NŐVÉRKÉPZÉSRŐL


2013. május 13-án a Magyar Nephrologiai Társaság, a Magyar Vese Alapítvány, a Preventív Medicináért Alapítvány és a Szent Margit Kórház Vese Alapítvány valamint a Nemzeti Veseprogram támogatásával immáron hetedik alkalommal rendeztük meg Újpest Polgár Centrumában az Országos Pszichonephrologia és Rehabilitációs Konferenciát 85 regisztrált résztvevővel (ezek közül 49 szakdolgozó). A Konferencia fókuszában idén az öngondoskodás és az otthoni hemodialízis kezelés bevezetésének lehetősége, valamint az otthoni dialízissel kapcsolatos pszicho-szociális kérdések álltak.

A rendezvényen képviseltette magát az Emberi Erőforrások Minisztériuma Horváth Ildikó egészségpolitiai főosztályvezető asszony révén és a Nemzeti Veseprogram mindkét társelnöke, Prof. Dr. Reusz György és Zoltán György személyében. A betegek képviseletében előadással illetve hozzászólásokkal vett részt Ádám Aurél úr, a Vesebetegek Országos Szövetségének (VORSZ) elnöke valamint Szalamanov Zsuzsa a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért kuratóriumának elnöke. Részt vett és felkért hozzászólás keretében kifejtette véleményét a fókuszban lévő kérdéskörrel kapcsolatosan mindhárom nagy dialízis szolgáltató hálózat igazgatója: Berkes Attila igazgató úr a Fresenius Medical Care Magyarország Kft., Horn Péter vezérigazgató úr a B.Braun Avitum Hunagry Zrt., valamint Dr. Széchenyi Kornél igazgató úr a Diaverum Hungary Kft. képviseletében. A konferencián részt vettek a IV. Országos Gánti Pszicho-szociális Reszortos Nővérképzésre jelentkező dialízis nővérek is.

A résztvevők száma, véleménye és az utólagos visszhangok alapján ismét kijelenthetjük, hogy a Konferencia a korábbi évekhez hasonlóan igen sikeres volt. A regisztráció és a szervezők bevezetője után Prof. Dr. Reusz György, a Magyar Nephrologiai Társaság elnöke köszöntötte a megjelenteket és megnyitotta a Konferenciát.

Az idén a plenáris előadás keretében Prof. Dr. Kiss István országos szakfelügyelő főorvos foglalta össze az otthoni dialízis kezelésekkel kapcsolatos hazai tapasztalatokat a peritoneális dialízis kezelésre vonatkozóan, illetve az otthoni hemodialízis kezeléssel kapcsolatos lehetőségeket és várható nehézségeket is. Ezt követően az előadások első blokkja az öngondoskodás és a pszichoedukáció kapcsolatát (Dr. Zakar Gábor főorvos úr), a betegek szempontjait (Ádám Aurél elnök úr), valamint a dialízis szakápolók előtt álló feladatokat (Mogyorósi Róza hálózati főnővér, Fresenius Medical Care) tekintette át.

Az első blokk után minisztérium képviselője, majd a dialízis szolgáltatók igazgatói foglalták össze gondolataikat felkért hozzászólás formájában. Ezt követően igen aktív, számos innovatív elgondolást felvető vita alakult ki. Ennek legfontosabb következtetéseit a következő módon lehet összefoglalni:
Az otthoni dialízis kezelések költséghatékonyak és a jelenlegi ismeretek alapján a legjobb klinikai eredményeket és életminőséget biztosítják, ezért a fejlett nyugati országokban egyre nagyobb hangsúlyt fordítanak a betegek otthoni dialízis kezelésére. Ma már nem az a kérdés, hogy egy beteg hemo-vagy peritoneális dialízisben részesül-e, hanem az, hogy az otthoni, vagy az intézeti dialízis programban kezelik. Kanadában az Ontario tartományban 2012-ben meghirdetett nephrologiai fejlesztési program célja, hogy az összes beteg 35-40%-át otthoni körülmények között kezeljék. Úgy véljük, hogy a magyarországi dialízis kezelések minősége világszínvonalú, így a jelenleg alkalmazott peritoneális dialízis mellett indokolt volna az otthoni hemodialízis kezelés lehetőségének a megteremtése is. (Több hozzászóló kiemelte a peritoneális dialízis kezelés terén az elmúlt években elért, európai és világviszonylatban is tiszteletre méltó eredményeinket.)

Ennek egyik első feltétele, hogy megalkossuk a szakmai minimum feltételeket – ez a szakma feladata-, majd erre épülve kialakuljanak az ellenőrzés és a finanszírozás keretei.

Hasonlóképpen elősegítheti a betegek öngondoskodását, nagyobb fokú rehabilitációját a kórházon kívüli, szintén a beteg önkezelésére épülő, de biztonságos szakmai felügyelet mellett olcsóbban kivitelezhető „limited care” vagy „self-care” dialízis kezelési forma is. Ennek szakmai és technikai feltételei sincsenek még kialakítva, amire szintén szükség volna. A szolgáltatók vezetői hozzászólásaikkal megerősítették, hogy a saját nemzetközi hálózatuk tapasztalatai is rendkívül pozitívak az otthoni dialízis terén, és készek a megfelelő szakmai és finanszírozási feltételek mellett az együttműködésre. Horváth Ildikó az egészségügyi vezetés részéről szintén nyitottnak mutatkozott a fejlesztésre, és javasolta, hogya szakmai feltételek kidolgozása után pilot vizsgálatok elindítását, és a szerzett tapasztalatok alapján további tárgyalásokat, lépéseket . Prof. Dr. Reusz György elnök úr is időszerűnek tartotta a szakmai feltételek áttekintését, és a fejlesztéshez szükséges lépések megtételét.

A következő blokkban Ladányi Erzsébet főorvos asszony részletesebben foglalkozott a peritoneális dialízis kezelés hazai helyzetével az elért eredményekkel. Ezt követően az öngondoskodással és az otthoni dialízis kezeléssel kapcsolatos tapasztaltokat, ennek előnyeit és nehézségeit tekintették át az előadók. Újszerű és a nefrológiai gondozás szempontjából nagyon fontos kérdéskört, a gyakorlatban is használható eszközt mutatott be Urbán Róbert tanár úr az ELTE Pszichológiai Intézet munkatársa a „Motivációs interjú”-ról szóló előadásában.

Az ebéd utáni szekcióban a krónikus vesebetegek ellátásának holisztikus szemléletét és a komplex rehabilitációjának alapvető szempontjait tekintették át az előadók (Haris Ágnes és Polner Kálmán főorvosok), majd a Szent Margit Kórház Nephrológiai Osztály Rehabilitációs Részlegének kezdeti tevékenységét mutatta be a részleg vezetője, Tomkó Éva főorvos asszony. A szekció végén a vesebeteg gyermekek rehabilitációjával kapcsolatos előadás hangzott el.

A Konferenciát, immár hagyományosan, a dializált betegek pszichoszociális ellátása terén az elmúlt évben elért eredményeket ismertető előadások zárták. Nagyon nagy eredménynek tekintjük, és rendkívüli módon örülünk annak, hogy ezen előadások többségét a korábbi évek reszortos nővérképzésein résztvevő dialízis nővérek tartották saját munkájuk eredményei alapján. Ezek az előadások egyértelműen bizonyítják, hogy a jelenlegi helyzetben is lehet kézzelfogható eredményeket elérni, a betegek számára segítséget nyújtani. Bizonyítják azt is, hogy e szakemberek rendkívül elkötelezettek és felkészültek, s ebben a felkészültségben az elmúlt évek képzéseinek nagy szerepe volt. Több előadás foglalkozott a krónikus vesebetegek pszichoedukációjának gyakorlati kérdéseivel, s nagy visszhangot váltott ki a roma betegek attitűdjének felméréséről beszámoló előadás.

A konferencia szerves részét képezte az immár hagyományosnak számító, a Konferenciát követő három nap során Gánton tartott Pszicho-szociális Reszortos Nővérképzés. E képzésen az idén 20 nővér vett részt, elsősorban a B.Braun és a Fresenius hálózatokból. Képzésük költségeit munkáltatójuk fedezte. A szakmai program során, az előző évekhez hasonlóan, a résztvevők képzést kaptak a dializált betegek körében leggyakrabban jelentkező szociális és pszichés problémákról, az azokkal kapcsolatos ügyintézés menetéről, valamint a jogi hátteret képező érvényes rendeletekről és jogszabályokról. Az ügyintézésről elméleti képzést és gyakorlati útmutatást is kaptak. Részletesen ismertetésre került a területi szociális ellátórendszer tevékenysége, a budapesti és vidéki ellátóközpontokhoz való kapcsolódás lehetőségei. A tájékoztatás során kitértünk az önkormányzatoknál zajló szociális ügyintézések menetére is. Az elméleti és gyakorlati oktatást főiskolai tankönyvekkel és minisztériumi oktatási anyagokkal egészítettük ki.

Kiemelt hangsúlyt fektettünk a betegek pszichoszociális problémáival kapcsolatos feladatokra is. Ismertettük a leggyakoribb pszichés problémák tüneteit, kitértünk a kommunikációs és terápiás lehetőségekre. Külön sajátosság volt ebben az évben, hogy a dializált betegek pszichés problémáiról, a kiégésről és a segítés lehetőségeiről szóló előadást on line kapcsolat igénybevételével interaktív video-konferencia keretében Torontóból Dr. Novák Márta pszichiáter tartotta.

A képzés során a nővérek sajátélmény Bálint csoporton vettek részt. A Bálint csoportok rendkívül sikeresek voltak, a nővérek körében ennek fogadtatása messze meghaladta a várakozásokat, s a képzéseket vezető szakemberek is igen pozitívan értékelték a nővérek érzékenységét, nyitottságát, problémafelismerő- és kezelőkészségét.

Az oktatásban részt vettek: a Magyar Pszichoszomatikai és Bálint Mihály Társaság titkára (Dr. Major János), a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal főigazgató helyettese (Szabóné Varga Valéria), Kiss Andrea, Takács Ágnes és Vigyázó László szociális munkások, valamint Dr. Novák Márta, Dr. Mucsi István (SE a Magatartástudományi Intézet munkatársai) és Dr. Polner Kálmán, a Szent Margit Kórház nephrologus osztályvezető főorvosa. A képzést Dr. Polner Kálmán és Dr. Mucsi István szervezte. A résztvevők és a Bálint csoportot tartó szakemberek egyaránt szükségesnek tartották a Bálint műhelymunka folytatását.

Feltétlenül pozitívnak tekintjük, hogy a dialízis szolgáltatók és a Nemzeti Veseprogram a pszichoszociális reszortos nővérképzést anyagilag is támogatták. A fennmaradó költségeket a Magyar Vese Alapítvány, a Preventív Medicináért Alapítvány és a Szent Margit Kórház Vese Alapítvány biztosította.

A helyszín szintén immár hagyományosan a Gánti Vértes Vendéglő és Panzió volt, ahol az elhelyezés és ellátás körülményei mellett a képzés tárgyi és technikai feltételek kiválóak voltak. A résztvevők visszajelzései és saját tapasztalatunk is megerősíti, hogy a választás szerencsés volt, s ezért a képzés folytatását ezen a helyszínen tervezzük.

A képzés során írásbeli vizsgával is meggyőződtünk róla, hogy a kiképzett nővérek felkészültek arra, hogy a betegek pszicho-szociális anamnézisét felvegyék, szociális helyzetüket felmérjék, s egyes ügyintézéseket önállóan elvégezzék, más esetekben a külső segítőkkel kapcsolatot keressenek. Szükségesnek tartjuk és javasoljuk, hogy ennek a munkavégzésnek a megfelelő, a végzett feladatok nagyságához illeszkedő foglalkoztatás keretei mielőbb kialakításra kerüljenek. Bízunk abban, hogy a dializált betegek pszichoszociális problémáinak feltárása és ebben történő segítségnyújtás hatékonyan hozzájárul a betegek színvonalas ellátásához és az életminőségük hatékony növeléséhez.

Az eddigi négy képzés során kiképzett 78 nővér (közülük heten kétszer, hárman három alkalommal vettek részt a tanfolyamon) munkájának segítségére a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet és a Szent Margit Kórház Nephrologiai Osztály, a Szent Margit Kórház Vese Alapítvány és a Preventív Medicina Alapítvány támogatásával internetes honlapot tartunk fenn, ahol jogszabályok, dokumentumok és egyéb információk elérhetővé tételével segítjük a reszortos nővérek munkáját. Emellett folyamatos email és telefonos tanácsadással is részt veszünk a dializált betegek pszichoszociális ellátásának megteremtésében.

Dr. Mucsi István
MANET Pszichoszociális és MANET Pszichoszociális és
Rehabilitációs Bizottság Rehabilitációs Bizottság
elnöke

Dr. Polner Kálmán
MANET Pszichoszociális és MANET Pszichoszociális és
Rehabilitációs Bizottság Rehabilitációs Bizottság
titkára

Magyar Nephrologiai Társaság Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért Magyar Szervátültetettek Szövetsége B. Braun Diaverum Fresenius Medical Care