NEMZETI VESE PROGRAM INFORMÁCIÓ

INFO@VESEBETEGSEG.HU

Hírek

Vese Világnapi programok az országbanPlakátpályázat

2013.02.11

a Magyar Képzőművészeti Egyetem Grafikai Tanszékének hallgatói számára.


1. Kiíró: a Magyar Nephrologiai Alapítvány / Nemzeti Vese Program
Lebonyolító: A Nemzeti Vese Program megbízásából a Transzplantációs Alapítvány

2. A pályázat célja és tárgya:
A Nemzeti Vese Programot 2011. tavaszán, a szakminisztérium erkölcsi támogatásával azzal a céllal hívták életre, hogy a szakmai szervezetek és betegszervezetek munkáját segítve iránymutatást, keretet adjon minden vesével kapcsolatos aktivitásnak, a prevenciótól kezdve a szűrésen és a vesepótló kezeléseken át, egészen a transzplantációig. A program célja egyrészt az edukáció, a lakosság és a betegek információval történő ellátása, másrészt szakmai párbeszéd folytatása, amelynek eredménye egy – a döntéshozók számára is iránymutatást, valódi megoldást jelentő – cselekvési terv megalkotása.

A pályázat célja, hogy a kiírás eredményeként olyan plakátalkotások szülessenek, amelyek felhívják a magyar társadalom figyelmét a vese védelmére, a vesék összetett és létfontosságú szerepére, a vesebetegségek megelőzésének fontosságára!

A veseműködés egészséges állapottól való eltérésének korai azonosítása kiemelt fontosságú, és lehetővé teszi, hogy a beteg mielőbb megfelelő kezelésben részesüljön még mielőtt a vesekárosodás megtörténik. A vesebetegségek általában lassan alakulnak ki és az észlelhető komolyabb panaszok, tünetek csak jóval később jelentkeznek, sokszor akkor, amikor a betegnek már visszafordíthatatlan veseelégtelensége van, ami vesepótló kezelést (dialízist), illetve veseátültetést tehet szükségessé.

Sajnos ma Magyarországon nagyon magas az akut dialízisek (utcáról bekerülve azonnal dialíziskezelésre szoruló betegek) száma, mert a betegek maguk sem tudták, hogy az évek óta fennálló, szerteágazó panaszaik mögött veséjük elégtelen működése áll.

A pályázat jelmondata: Az elhízás, a cukorbetegség és a magas vérnyomás a krónikus veseelégtelenség előszobája!

3. A pályázat jellege:
A kiírás nyilvános képzőművészeti pályázat. A pályázatra egyének vagy csoportok plakátalkotásait várjuk.

4. A pályázat díjazása
A bíráló bizottság 1 díj odaítéléséről dönt, de a beérkezett anyag minőségének függvényében további díjakat is kioszthat.

A pályázat győztese bruttó 150.000 Ft honoráriumot kap. A 20 legjobbnak ítélt alkotás, a Vese Világnap központi rendezvényéhez kapcsolódóan, kiállításra kerül. A győztes pályamunka terveink szerint egy országos egészségügyi kampány részévé válna.

5. A jelentkezés feltételei:
- Minden 18. életévét betöltött személy pályázhat újonnan elkészített saját művészeti alkotásával.
- Minden pályázó legfeljebb egy művészeti alkotással pályázhat.
- A pályázók kizárólag saját eredeti szerzői alkotásukkal pályázhatnak, ellenkező esetben a pályázat érvénytelenné válik, a pályázó díjat nem kaphat, ha ez a díjátadást követően válik ismertté, a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.
- A pályázó a pályamunka benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy a pályamunka a saját szerzői műve, továbbá vállalja a felelősséget, hogy az általa benyújtott pályamű nem sérti más szerzői, felhasználói, illetve személyiségi jogát és a pályamunka közzététele semmilyen jogszabályba nem ütközik.
- Csak az a pályázat számít érvényesnek, amely a meghirdetett határidőn belül beérkezik és hiánytalanul tartalmazza a 9. pontban megjelölt pályázati anyagot.
- A pályázók a pályázat benyújtásával tudomásul veszik, hogy amennyiben határidőre nem érkezik be megfelelő minőségű pályamű, úgy a pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati díjat ne ítélje oda.
- A pályázók a pályázat benyújtásával engedélyezik azt, hogy a szervezők a nem nyertes pályázati anyagokat a kiállításhoz kapcsolódó fórumon bemutassák.
- A pályázók a kiállítás megnyitója előtt nem publikálják pályaműveiket.
- A pályázó elfogadja, hogy a kiíró csak a bíráló bizottság által elbírált nyertes pályázatot díjazza, a többi pályázatot benyújtók részére pályadíjat nem biztosít.
- A pályázók a pályázat benyújtásával elfogadják a pályázati kiírás feltételeit és a bíráló bizottság döntését. A bíráló bizottság döntésével kapcsolatban reklamációra nincs lehetőség.
- A pályázók a pályázat benyújtásával elfogadják, hogy a nyertes pályamunkát a Nemzeti Vese Program a céljai érdekében korlátlan ideig, szabadon használhatja.

6. A pályázat menete
1. A pályázati kiírás megtalálható a www.vesebetegseg.hu honlapon
2. A pályaműveket elektronikusan és A4-es print formátumban, annak hátoldalán a pályázó nevének feltüntetésével kérjük benyújtani.
3. A pályaműveket személyesen, illetve postai úton kell eljuttatni a Transzplantációs Alapítvány (1138 Budapest, Váci út 184.) címére, illetve digitális formában, csatolmányként elküldeni a palyazat@nemzetiveseprogram.hu címre. A borítékra kérjük ráírni, illetve az email tárgy megjelölésében feltüntetni: „Nemzeti Vese Program Plakát Pályázat”.

7. A pályázat időrendje
- 2013. február 14. – a pályázat kihirdetése
- Pályázati munka leadása: 2013. március 4. 18.00 óra
- 2013. március 14. a kiállítás megnyitója, a 20 legjobbnak bizonyult munka bemutatása, nyertes hirdetése

8. A pályázatra való jelentkezés:
- Jelentkezési lap itt letölthető. Kérjük a pályázókat, hogy azt kitöltve a palyazat@nemzetiveseprogram.hu e-mail címre eljuttatni szíveskedjenek.

Kapcsolat:
Böcskei Virág / Nemzeti Vese Program programfelelős
E-mail: palyazat@nemzetiveseprogram.hu
www.vesebetegseg.huMagyar Nephrologiai Társaság Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért Magyar Szervátültetettek Szövetsége B. Braun Diaverum Fresenius Medical Care