NEMZETI VESE PROGRAM INFORMÁCIÓ

INFO@VESEBETEGSEG.HU

Hírek

Vese Világnapi programok az országbanSZTE közlemény gyermekek művesekezeléséről

2015.05.04

Az egyetem az intézmény és a SZOTE Gyermekművese Állomásért Alapítvány között fennálló szerződést 2015. május 10-től felmondta.


"Az SZTE eddig is, és ezután is mindent megtett, illetve megtesz annak érdekében, hogy a betegellátás színvonalát semmilyen módon ne befolyásolják az estlegesen harmadik személyekkel fennálló jogi vagy egyéb természetű konfliktusok" - írta közleményében a Szegedi Tudományegyetem. "Így természetesen a gyermekek krónikus vesepótló kezelése – más művese állomások gyakorlatának is megfelelően – a felnőttekkel azonos művese állomáson biztosított. Erről a bejelentést az illetékes hatóság részére az egyetem megtette, az akut vesepótló kezelés és a plazmaferezis kezelés az SZTE Gyermekgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán, utóbbi vonatkozásában az I. sz. Belgyógyászati Klinika Nephrológia Hypertónia Centrum Dialízis Központtal együttműködésben valósul meg, a szakma szabályai szerint.

A Szegedi Tudományegyetem az intézmény és a SZOTE Gyermekművese Állomásért Alapítvány között fennálló szerződést 2015. május 10. napjától felmondta, mivel álláspontunk szerint a szerződés eredeti célja, azaz gyermekkorúak művese kezelésének az Alapítvány keretében történő ellátása jelen időpontra már nem valósul meg, az Alapítvány keretében jellemzően felnőtt korú betegeket látnak el. Az SZTE a szerződés felmondásának indokolását több pontban részletezte és ezek vonatkozásában az Alapítvány által tett kifogásokat részletesen megválaszolta.

Egy, a szerződés felmondásával kapcsolatban nem álló problémakört jelentett, hogy az Egyetem és az Alapítvány között megkötött eredeti szerződésnek megfelelően az SZTE az SZOTE Gyermekművese Állomásért Alapítvánnyal szemben bérleti díjat nem érvényesített. Ez, az időközben megváltozott jogszabályi környezet miatt már tovább nem tartható fenn, a kérdésben az egyetemnek mérlegelési joga nincs. Ezért az ezen típusú, ún. egészségügyi ellátási szerződésekre előírt jogszabályi felülvizsgálat keretében, a vagyonkezelésre vonatkozó jogszabálynak megfelelő díjat megállapította, amit az Alapítvány ellentmondása miatt nem tudott érvényesíteni.

A SZOTE Gyermekművese Állomásért Alapítvány az SZTE Klinikai Központ területén beruházást valósított meg. Az ennek eredményeként létrejött épületrész – a beruházás megkezdésekor adott tulajdonosi hozzájárulással összhangban – a Magyar Állam tulajdonát képezi és a Szegedi Tudományegyetem vagyonkezelésében áll. Az ingatlan átadás-átvételét – az ingatlanon túlmenően – kizárólag azon tárgyi eszközök képezik, melyek az SZTE, vagy jogelődje leltárában szerepelnek, az Alapítvány saját tulajdonú eszközeit nem érintik.

Miután a Szegedi Tudományegyetem és a SZOTE Gyermekművese Állomásért Alapítvány között jogvita áll fenn, ezért annak lezárásáig az ügyben az SZTE további nyilatkozatot nem kíván tenni".

Szeged, 2015. április 29.

SZTE Közkapcsolati Igazgatóság, Média Centrum
Magyar Nephrologiai Társaság Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért Magyar Szervátültetettek Szövetsége B. Braun Diaverum Fresenius Medical Care